درباره آتا بالن

رسالت آتا بالن ایجاد بستری برای تسهیل در شناسایی صنفها به مشتریانشان است. و در این راستا با طرح ها و ایده های تبلیغاتی جدید و جذاب مسبب افزایش مشتریان در صنوف مختلف می‌شود.

مدیر عامل
اطلاعاتی درباره این عضو تیم ، شخص بسیار مهم شرکت ما در اینجا وارد کنید.

خلاقیت

خلاقیت مهمترین دلیل پیشرفت شرکت ماست، این عنصر در تمامی محصولات آتا بالن به وضوح دیده میشود

قابلیت اعتماد

ما در مجموعه آتا بالن همواره رو به جلو حرکت می کینم، چون که شریک تجاری قابل اعتمادی هستیم

حفظ محیط زیست

محصولات آتا بالن طبق آخرین استاندارهای روز دنیا تولید می شوند و به حفظ محیط زیست کمک می کنند

ایمنی

تاکید بر ایمنی در فاز طراحی و قبل از تولید تا عملیات واقعی محصول و ارزیابی خطرات سیستم قبل از تحمل خسارت

نظرات مشتریان آتا بالن

تماس بگیرید